logo

FREE EBOOK

Demo để bán được hàng

Nếu bạn là người sáng lập hoặc nhân viên kinh doanh đang gặp khó khăn trong giai đoạn demo sản phẩm và chốt giao dịch. Ebook này sẽ giúp bạn học được cách:

  • Đảm bảo khách hàng tiềm năng tham dự các bản demo
  • Tìm ra lý do tại sao các buổi demo không thể chốt được giao dịch
  • Tạo sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh
  • Tùy chỉnh bản demo theo nhu cầu của khách hàng tiềm năng