Dành cho Nhà đầu tư

Chương trình Ươm tạo

Mục tiêu của C-Plastics? 

C-Plastics Incubator mong muốn chung tay giảm thiểu rác thải nhựa bằng cách ươm tạo, thúc đẩy các giải pháp thay thế nhựa tại Việt Nam và Đông Nam Á. 

Đầu tư tác động

Thông qua các hội thảo và vừa học vừa thực hành, các nhà đầu tư vỡ vạc và học về những nguyên tắc cơ bản trong đầu tư tác động và đầu tư thiên thần

Đo lường tác động

Be able to evaluate impact startups and consider introducing them to their current investment pipeline.

Kết nối 

Be given opportunities for existing and future local angel investors to find role model to follow and form collaboration opportunities

Hoạt động chính trong chương trình

ĐÀO TẠO

- Aim: Provide basics of impact investing
- Frequency: Monthly 
- Duration: 1.5h/session 
- Language: English 


Chi tiết

THỰC HÀNH TRÊN DỰ ÁN

- Aim: Practice basics of impact investing on entrepreneurs under the support from experienced investors
- Frequency: Monthly 
- Duration: 1h/session (max) 
- Language: Vietnamese/ English 

Chi tiết

KẾT NỐI

- Aim: Foster relationships between angel investors and entrepreneurs
- Frequency: Monthly (tentatively) 
- Duration: 1.5 - 2h/session 
- Language: Vietnamese & English 

Chi tiết
img

Mở đơn đăng ký dành cho
- NHÀ ĐẦU TƯ

Xem chi tiết chương trình

Tập trung vào các giải pháp thay thế nhựa ở giai đoạn đầu, chương trình Ươm tạo C-Plastics 2021 tổ chức bởi Spring Activator, Canada và KisStartup, Vietnam dưới sự tài trợ giai đoạn đầu của The Incubation Network ra đời với mong muốn góp phần "phủ xanh" Trái Đất bằng những giải pháp bền vững cho môi trường, xã hội

Song song với đào tạo các chủ dự án/doanh nghiệp cung cấp giải pháp thay thế nhựa để xây dựng mô hình kinh doanh khả thi và bền vững, chương trình đào tạo chuyên sâu cho các nhà đầu tư thiên thần nhằm tối ưu hóa cơ hội đầu tư tác động cho các dự án/doanh nghiệp tạo tác động trong nước.

img

Nhà đầu tư nào phù hợp với chương trình này? 

  • Be Open-minded, Committed, Willing to learn, Willing to change, Willing to take risks.
  • Be interested in startups and impact-focused startups  
  • Experience in investing in startups is preferred
  • Be willing to share about average deal size
  • Can commit to spending at least 3 hours/week for the program
  • Good communication in English is preferred
Đăng ký tham dự